Lid worden

Het doel van de beroepsvereniging is om de functie van donatiecoördinator doorlopend te professionaliseren. Daarnaast heeft DONOR de ambitie om partner te zijn in de beleidsvorming rondom orgaan- en weefseldonatie. DONOR is een beroepsvereniging met een pro-actieve houding. We wachten niet af op wat de toekomst ons brengt maar geven daar zelf sturing aan. De wereld rond orgaan- en weefseldonatie is enorm in beweging en het is van belang dat de donatiecoördinator zich daarin een stevige positie verwerft en deze ook behoudt.

De functie is doorlopend in ontwikkeling. Dit vraagt veelal om beroepsinhoudelijke visievorming. Daarnaast is bundeling van kennis, ervaring en krachten nodig vanwege het individuele karakter van de functie en het krachtenveld van belangen waarin de donatiecoördinator zich begeeft. De functie vraagt ook nog steeds om bekendmaking bij alle andere spelers in het veld. De beroepsvereniging speelt in dit alles een voortrekkersrol.

Concrete activiteiten van DONOR zijn onder meer: 

  1. het ontwikkelen en onderhouden van een functiebeschrijving en een competentieprofiel;
  2. het aanbieden van scholing aan de leden;
  3. zorg dragen voor en het behoud van de onderlinge contacten op landelijk niveau;
  4. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de NTS, VWS of andere organen op beleidsniveau;
  5. het opbouwen en onderhouden van contacten met bij donatie betrokken organisaties op landelijk niveau.


Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris:

Renske Bannink-Vlietstra

email:r.bannink@Isala.nl

Telefoonnummer: 06-30252744Aanmeldingsformulier DONOR

Klik hier voor het aanmeldingsformulier om lid te worden van beroepsvereniging DONOR.

Let op:

Gaarne het formulier digitaal invullen, uitprinten en handmatig voorzien van handtekening, inscannen en opsturen. Een digitale foto van het formulier maken en opsturen mag ook! Voor de adresgegevens en email zie aanmeldingsformulier.


lid-worden

Secretariaat DONOR

Renske Bannink-Vlietstra 
Donatiecoördinator
Isala Klinieken
Dr. van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Postbus 104000
8000 GK Zwolle
Telefoon: 06-30252744

Email: r.bannink@isala.nl


Voorzitter DONOR

Voorzitter: Jacqueline Blok-Singerling
Haaglanden Medisch Centrum (HMC), locatie Westeinde
Afdeling: Intensive Care, 3e etage
Lijnbaan 32
2512 VA  Den-Haag
Telefoon: 070-3302090 (maandag, dinsdag en vrijdag)
E-mail: j.bloksingerling@haaglandenmc.nl


Adresgegevens DONOR

DONOR
Markensestraat 192
2583 PX  Den Haag

E-mail: info@donatiecoordinator.nladressen