Privacy- en cookie statement - beroepsvereniging DONOR


Uw privacy

DONOR, beroepsvereniging van donatiecoördinatoren, hierna te noemen DONOR. DONOR is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DONOR  persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, gebruikers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten, gebruikers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DONOR zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de autoriteit persoonsgegevens (algemene verordening gegevensbescherming = AVG). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het zittend bestuur van DONOR.


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor DONOR uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. DONOR beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum, privéadres, -postcode, -woonplaats, -telefoonnummer, -mailadres, bedrijfsnaam, werkadres, -postcode, -telefoonnummer en -mailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van betalende leden, verzameld in een ledenbestand met als doel gegevensverzameling,

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt DONOR persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een DONOR lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden. Uw gegevens worden opgeslagen in het beheer van het bestuur;
  • Wanneer u producten en/of diensten van DONOR afneemt. Dit is alleen voor ingeschreven en geregistreerde betaalde lidmaatschappen, alleen zij kunnen na aanmelding toestemming verkrijgen om ons beveiligde ledengedeelte van de DONOR website te bezoeken.
  • Wanneer het lidmaatschap van de DONOR wordt beëindigd, wordt u de toegang tot het beveiligde leden gedeelte ontzegd.
  • Wanneer het lidmaatschap van  DONOR wordt beëindigd, worden uw persoonsgegevens verwijderd.
  • Wanneer u contact heeft met DONOR. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult of gebruik maakt van onze (mobiele) websites.


Verwerkersovereenkomsten:

  • Verwerkersovereenkomst DONOR en NU'91, klik hier.
  • Verwerkersovereenkomst DONOR en Deskpage, klik hier (volgt).


E-mail

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van beroepsgebonden informatie kan diverse informatie aan u worden toegezonden (vergaderstukken, vergaderdata, nieuws vanuit de media, werkgroep informatie en presentaties). U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende informatie via de afmeldbrief, klik hier.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie wanneer u een combinatie lidmaatschap heeft afgesloten met DONOR en Nu ‘91 (organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden), mits u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de voorbeeldbrief onderaan deze pagina, deze kunt als bijlage verzenden naar het e-mailadres van DONOR, onder vermelding van WBP (= wet bescherming persoonsgegegvens) via info@donatiecoordinator.nl

DONOR maakt geen gebruik van dochtermaatschappijen.


Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief onder aan deze pagina, deze kunt invullen en als bijlage verzenden naar de het mailadres van DONOR, onder vermelding van WBP (= wet bescherming persoonsgegevens) via info@donatiecoordinator.nl


Gebruik van persoonsgegevens door derden

DONOR laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.


Social Media

DONOR maakt geen gebruik van social media kanalen.


Apps

DONOR maakt geen gebruik van apps.


Gebruik van cookies

DONOR maakt geen gebruik van cookies op de website.


Websites van beroepsvereniging DONOR en andere websites

Op de websites van DONOR treft u een aantal links aan naar andere websites. DONOR kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen m.b.t. het bezoek van deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen m.b.t. het bezoek van deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan het bestuur van DONOR:

  

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren via de webmail van DONOR: info@donatiecoordinator.nl of via de "voorbeeldbrief correctie website" onder aan deze pagina.

 

Wijzigingen

DONOR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien DONOR een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop DONOR uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, bij betalend lidmaatschap via de mailing of tijdens ledenvergadering.


Voorbeeldbrieven

U kunt gebruik maken van de volgend voorbeelbrieven. Let op: u kunt de brief digitaal invullen. Ziet u geen invulvelden, kies dan Adobe Reader als programma om de pdf te openen:

 

Voor meer informatie over Autoriteit Persoonsgegevens, zie website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

AVG logo